Đánh giá lỗ hổng bảo mật – Platform & Web Diagnostic

Đánh giá lỗ hổng bảo mật hay Vulnerability Diagnostic là quá trình xác định, định lượng và sắp xếp thứ tự ưu tiên các lỗ hổng trong hệ thống CNTT của một tổ chức. Việc đánh giá này rất phức tạp, đòi hỏi tính khách quan cao nên các tổ chức thường sử dụng dịch vụ thuê ngoài cho việc đánh giá này.

Việc phát hiện sớm các lỗ hổng trong hệ thống sẽ giúp các doanh nghiệp phòng tránh các cuộc tấn công mạng hoặc giảm thiểu thiệt hại khi bị tấn công bởi tin tặc.

CHỨC NĂNG CHÍNH

Đánh giá lỗ hổng bảo mật – Platform & Web Diagnostic

Phát hiện các lỗ hổng trong chính hệ thống thông tin của doanh nghiệp để có biện pháp can thiệp kịp thời.

  • Quét toàn bộ thiết bị của doanh nghiệp: hệ thống máy chủ, máy in, PC, laptop,…
  • Việc rà soát sẽ được thực hiện bằng một số công cụ và kỹ thuật đặc thù, dựa trên các thông tin đã thu thập được trong bước “Tìm hiểu”. Một số các kĩ thuật như thử đăng nhập trái phép, điều khiển hệ thống từ xa, chiếm quyền quản trị, …sẽ được thực hiện trên hệ thống.

Kiểm tra, thực hiện chuẩn đoán trên tường lửa của khách hàng, phát hiện những rủi ro tiềm ẩn từ bên ngoài có thể tấn công hệ thống.

  • Đánh giá lỗ hổng trên tường lửa
  • Lỗ hổng của các ứng dụng trung gian (web server, SMTP server, SSH server, FTP server,…)
  • Lỗ hổng của các thiết bị mạng, thiết bị IoT.

Liên hệ với chúng tôi để có giải pháp chi tiết.

Leave Comments

0876594999
0876594999
viVietnamese