• About us

About us

JUPITER APPLICATION AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY(JATC.,JSC) là một trong những công ty tích hợp hệ thống uy tín hàng đầu Việt Nam. Với đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm triển khai các dự án lớn về tích hợp hệ thống thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, các hệ thống chuyên dụng an ninh quốc phòng,  … cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đơn vị, Bộ ban ngành. Đồng thời là nhà phân phối được ủy quyền của nhiều đối tác hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ trên thế giới.

The main areas of activity are as follows:

 • Tư vấn thiết kế, cung cấp các hệ thống công nghệ tích hợp, các hệ thống chuyên dụng cho An ninh quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn
 • Design and implementation of light electrical systems, data center infrastructure
 • Thiết kế, triển khai giải pháp AIoT (Smart city solutions, smart buildings, smart apartments, smart factories, hospitals, smart schools... on the AIoT platform
 • IT infrastructure solutions and services
 • Technology and software services
 • Specialized technology solutions for National Security

Vision

 • Trở thành công ty công nghệ, tích hợp hệ thống uy tín chất lượng hàng đầu Việt nam. 
 • Building the best smart home AIoT platform in Vietnam.

Vision

 • Trở thành công ty công nghệ, tích hợp hệ thống uy tín chất lượng hàng đầu Việt nam. 
 • Building the best smart home AIoT platform in Vietnam.

Vision

 • Trở thành công ty công nghệ, tích hợp hệ thống uy tín chất lượng hàng đầu Việt nam. 
 • Building the best smart home AIoT platform in Vietnam.
0876594999
0876594999
en_USEnglish